Навчальна діяльність


Навчання за професіями в Боярському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті проводиться за типовими навчальними планами і програмами з професійно-технічної навчання розробленими для міжшкільних комбінатів та загальноосвітніх шкіл за Державними стандартами професійно-технічної освіти.

Тривалість професійно підготовки в МНВК та загальноосвітньому закладі триває для:

- Водія автотранспортних засобів категорії «В» -

- Водія автотранспортних засобів категорії «С» -

- Оператора комп’ютерного набору -

- Секретаря керівника (організації, підприємства, установи) –

- Швачки, кравця –

- Кухаря –

Термін навчання для учнів 10 класу, які здобувають професійно-технічну навчання та повну середню освіту – 2 роки.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів не більше 8 годин теоретичного навчання або 6 годин виробничого навчання в тиждень.

Після завершення вивчення програмового матеріалу теоретичних предметів організовується виробнича практика відповідно до програми професійно-практичної підготовки за професією . Під час проходження виробничої практики навантаження учнів можливе до 36 годин в тиждень. До самостійного виконання робіт учні допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Після завершення навчання кожний учень повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

Державно кваліфікаційна атестація включає кваліфікаційну пробну роботу проводиться, яка відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та теоретичну частину. Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначають 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» відповідної категорії можливе за умови отримання учнем не менше чотирьох балів з професій «Швачка, кравець», «Секретар керіваника», «Кухар», «Оператор комп’ютерного набору» і сім балів з професії «Водій автотранспортних засобів» за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання в МНВК і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво при присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка з додатком.

Кiлькiсть переглядiв: 63

Коментарi