Психологічна служба в комбінаті


Педагогічна майстерність полягає в тому, що педагог уміє повсякденну ситуацію у групі "обіграти", перетворити на урок, скласти логічний ланцюжок від простішого до складнішого, від найменшого емоційного вияву особистості до її моральних висот.

BONA FIDE – ДОВІРЛИВО, ЩИРО

Діяльність психологічної служби міжшкільного навчально-виробничого комбінату складається з двох основних напрямків.

/Files/images/100_0985.JPGПЕРШИЙ напрямок – практична робота з учасниками навчально-виховного процесу навчального закладу:

- Групова, індивідуальна та професійна психодіагностика;
- Моніторинг професійного самовизначення учнів;
- Групове та індивідуальне консультування;
- Корекційно відновлювальна та розвиваюча робота з учнями;
- Психолого-розвиваюча робота з обдарованими дітьми;
- Формування соціально корисних життєвих перспектив та компетенції;
- Захист психічного здоров'я та підвищення психологічної культури.


ДРУГИЙ напрямок – це навчальний процес, який здійснюється під час розвивальних та тренінгованих занять за тематикою:
- Основи психології особистості;
- Психологія спілкування;
- Пізнавальні психологічні процеси;
- Професійне самовизначення.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ:


- Психологічне забезпечення навчання та виховання конкурентноспроможної особистості;
- Задоволення потреб учнів у профорієнтаційній, допрофесійній та професійній підготовці;
- Забезпечення відповідної до інтелектуальних можливостей учнів професійної, психолого-педагогічної та культурно-естетичної підготовки;
- Професійне становлення учнів як майбутніх фахівців;
- Розвиток високих моральних, професійних і громадських якостей особистості;

ЗМІСТ НАШОЇ РОБОТИ :


- Формування особистості та професіонала-патріота України який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, психологічно підготовлений до виріїв нашого сьогодення;
- Формування цілісної наукової картини світу і сучасного світогляду, здібностей і навичок самостійного пізнання;
- Формування і реалізація творчого потенціалу, підтримка обдарованих учнів;
- Формування навичок професійного навчання і самореалізації особистості;
- Формування трудової і моральної життєтворчої мотивації, активної громадської та професійної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри і навичок поведінки і системі соціальних відносин, і особливо, на ринку праці;
- Підготовка людей високої освітченості й культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні та впровадження новітніх наукомістких й інформаційних технологій.

Кiлькiсть переглядiв: 65

Коментарi